Idazkaritza

Idazkaritza jendeari informazioa eta arreta emateko zerbitzua da. Bertan, ikasleak ikastetxeko unibertsitate-jarduerari dagozkion alderdi guztien berri izan dezake.

Dokumentuen erregistroa

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. artikuluaren 7. apartatuak ezartzen duenaren arabera, UNEDi atxikitako Ikastetxeei gaikuntza ematen zaie, oro har, UNEDen titulazio ofizialetan edo propioetan sartzeko, onartzeko eta matrikulatzeko administrazio-prozeduretan ikasleek aurkeztu behar duten dokumentazioa jasotzeko.

Dokumentuak erregistratzeko, nahitaezkoa da honako hauek ekartzea:

  • dokumentazio originala
  • fotokopiak A4n
  • nortasun agiria

Beste pertsona batek aurkeztuz gero, baimen sinatua   eta ikaslearen NAN, AIZ edo PASAPORTEAREN fotokopia ekarri behar dira.

Ikasle-txartela ematea
  • Ikaslea ikastetxeko idazkaritzara joango da bere NANarekin. Bertan, argazki bat egiten diote web kamera batekin. Ondoren, txartela inprimatu eta berehala emango dizute.
  • info@portugalete.uned.es  helbidera NANa eta argazki bat ere bidal ditzakezu, jpg, png... formatuan, eskaneatuta, eta ikasle-txartela prestatuko dizugu. Aurrez aurre etorri beharko duzu NANarekin jasotzera, ez dugu postaz bidaltzen.
  • Oharra: txartelaren kopiak 3 euroko kostua izango du.
Laguntza matrikularen prozesuan

Matrikula-aldian, aholkua eta laguntza ematen dizugu matrikularen izapidean, zeina internet bidez bakarrik egiten baita.