Deialdiak

2023-2024 ikasturterako irakasle-tutore plazak betetzeko lehiaketaren deialdia.

UNED Bizkaia-ko Ikastetxe Elkartuaren Fundazioak I. eranskinean zerrendatzen diren irakasle-tutoreen plazak merezimendu-lehiaketa publikora deitzea ebatzi du, deialdiaren oinarriekin bat etorriz.

  • 2023-02-17  Plazen deialdia argitaratu da.
  • 2023-03-10  Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu da.
  • 2023-03-31  Onartuen eta baztertuen behin-betiko zerrenda argitaratu da.
  • 2023-04-18  Balorazio Batzordeetako kideen argitalpena.
  • 2023-05-22  Hautatutako lehiakideen behin-behineko zerrenda eta hautaketa-batzordeen aktak argitaratu dira.
  • 2023-09-04  Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratu da.
Data Deskribapena Dokumentazioa
2023ko otsailaren 17a Irakasle-tutoreentzako lehiaketaren deialdia Ikusi beherago
Otsailaren 20tik martxoaren 1era Eskabideak aurkezteko epea
Martxoaren 10era arte Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratzea.
Martxoaren 13tik 24ra Zuzentzeko epea
Apirilaren 14ra arte Lehiakideen behin-betiko zerrenda argitaratzea
Apirilaren 14ra arte Errektoreordetza eskudunak hautaketa-batzordeak deitzea
Batzordeak eratu baino 7 egun lehenago Balorazio Batzordeetako kideen argitaratzea.
Apirilaren 24tik maiatzaren 12ra arte Hautaketa-batzordeen jarduna.
Hautagaien curriculumak baloratu aurretik, batzordeak zehaztu egin behar ditu baremoko atal bakoitza aktan ebaluatzeko irizpide zehatzak.
Maiatzaren 25a arte Ikastetxe elkartuek emaitzak argitaratzea.
Hautatutako lehiakideen behin-behineko zerrenda argitaratzea.
Hautaketa-batzordeen aktak argitaratzea.
Maiatzaren 26a arte Erreklamazioak egiteko epea irekitzea.
Lehiakideek hautaketaren emaitzari buruzko erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute Ikastetxe Elkartuan, zazpi egun naturaleko epean, hautaketa-batzordeen aktak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Uztailaren 28a arte Erreklamazioak ebaztea.
Gehienez ere bi hilabeteko epean, erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.
Ondoren, Ikastetxe Elkartuak hautatutako lehiakideen behin betiko zerrenda argitaratuko du.
---------------------- Gora jotzeko errekurtsoak.
Errektoreordetza eskudunari bidaliko zaizkio, UNEDeko Erregistro Ofizialaren bidez edo 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. UNEDek interesdunei bidaliko dizkie ebazpenak.
Urriaren 1a baino lehen Hautatutako lehiakideen behin betiko zerrenda argitaratzea.
Erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta erreklamaziorik aurkeztu ez denez, edo aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ondoren.
Urriaren 15a baino lehen Errektoretzaren aurrean, ikastetxe elkartuek prestakuntza-ikastaroa egin beharko duten hautatutako hautagaiak proposatzea.
Gora jotzeko errekurtsoa jaso duten plazak proposamenetik kanpo geratuko dira. Errekurtsoak ebatzi ondoren, dagokion proposamena egingo da.
Dokumentazioa
Eranskin I: Plazen zerrenda
Eranskin II: Eskabidea
Eranskin III: Curriculum Vitaea
Eranskin IV: Baremoa
Eranskin V: Erreklamazio-eskaera
UNEDeko irakasle-tutoreak hautatzeko araudia
Autoegiaztapen-zerrenda