Zerbitzuen karta (5. edizioa - 2023)

Kalitate-konpromisoak

Informazioa eta orientazioa
 • Informazioa eta orientazioa zuzen eta argi ematea, datu pertsonalen konfidentzialtasuna errespetatuz.
 • Dokumentazioa erregistro elektronikoaren bidez izapidetzea, gehienez ere 24 orduko epean.
 • Gutxienez bi harrera-ekintza egitea ikasle berrientzat.
Tutoretzak
 • Laguntza eta jarraipena ematea, modu presentzialean edo birtualean, graduko irakasgai guztietan (oinarrizkoak eta nahitaezkoak).
 • Tutoretzetan izandako aldaketa eta berreskurapen guztien berri ematea ikasleei posta elektronikoz (gutxienez 24 orduko epean, salbu eta lehenago gertatzen badira).
Liburutegia
 • Graduko irakasgai guztien oinarrizko bibliografiaren ale bat izatea, gutxienez, aretoan kontsultatzeko edo maileguan hartzeko.
 • Liburutegien arteko mailegu-eskaerak gehienez 24 orduko epean izapidetzea.
Baliabide teknologikoak
 • Ikasleek, gutxienez, erabilera libreko 8 ordenagailu operatibo izatea, astean 20 orduz gutxienez.
Aurrez aurreko probak
 • Azterketak egin aurreko astean, zentroan aurrez aurreko probak behar bezala egiteko behar diren ekipamendu eta baliabideen eskuragarritasuna eta eraginkortasuna ziurtatzea eta probatzea.
 • Zerbitzuetan (Idazkaritza, Liburutegia eta Liburudenda) ikaslearen arretarako ordutegia astean gutxienez 50 ordura luzatzea.
Unibertsitate-hedapena eta etengabeko prestakuntza
 • Hedapen-ikastaroen %80 gutxienez ECTS kredituekin eskaintzea
 • Gutxienez 20 irakasgai eskaintzea UNED Senior programan